Με σκοπό την θεσμοθέτηση θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή της χερσονήσου Ροδοπού, εγκρίθηκε από την επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αντιπεριφέρειας Χανίων και του σχετικού τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης για την κατάσταση της υπάρχουσας βιοπικοιλότητας της περιοχής, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην ανάγκη δημιουργίας φορέα και διαχειριστικού σχεδίου και στην θεσμοθέτηση της προστατευόμενης περιοχής.

Μετά από αυτό «ανοίγει ο δρόμος» για αξιοποίηση της προστατευόμενης περιοχής για άλλες χρήσεις, όπως ερευνητικές ή καταδυτικού πάρκου.

Όπως είπε στο Flashnews.gr, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης, το ιδιαίτερα θετικό είναι πως «καταφέραμε όλοι μαζί με τους αλιείς της περιοχής, να συμφωνήσουμε για την αναγκαιότητα προστασίας του γόνου και του θαλάσσιου πλούτου μιας ολόκληρης περιοχής. Αναθέσαμε στο πλέον εξιδεικευμένο τμήμα του ΑΠΘ την μελέτη και αποτελεί ένα πρώτο βήμα αλλά πολύ μεγάλο για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου στα Χανιά».

Από την πλευρά του ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Κρήτης, κ.Νίκος Καλογερής, επεσήμανε πως μετά από διαπιστώσεις και των αλιέων για μεγάλη μείωση των αλιευμάτων, σκοπός της ερευνητικής εργασίας, είναι η καταγραφή της κατάστασης προκειμένου να αποφασιστούν διαχειριστικά μέτρα και η θεσμοθέτηση προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής.

“Πρόβλημα από την υπεραλίευση υπάρχει σε όλη την Ελλάδα» επισημαίνει ο κ.Γιώργος Τζανάκης, ένας από τους ανθρώπους του Κολυμπαρίου που γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση στον βυθό, καθώς είναι υπεύθυνος του Καταδυτικού Κέντρου "Ωκεανίς" στην περιοχή.

‘Όπως τονίζει «η μελέτη αυτή είναι η βάση για την σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου, για την δημιουργία φορέα και την θεσμοθέτηση θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής , κατά πρώτον για την αύξηση των αλιευμάτων, αλλά και επιπλέον γιατί σύμφωνα με την Ευρωπαική Ένωση αυτή η προστατευόμενη περιοχή, μπορεί να διατεθεί και για χρήσεις, όπως πανεπιστημιακής έρευνας ή καταδυτικών πάρκων».

Να σημειωθεί πως η δημιουργία καταδυτικού πάρκου σε μια θαλάσσια περιοχή, προυποθέτει την ύπαρξη της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής όπως έχει θεσμοθετηθεί εδώ και χρόνια από την Ευρωπαική Ένωση.

Μάλιστα ο φορέας που θα αναλάβει την διαχείριση της περιοχής αυτής θα μπορεί να έχει πρόσβαση και σε Ευρωπαικά προγράμματα χρηματοδότησης.

Ναπολέων Σαραντίδης