Παρουσιάστηκε σήμερα το βιβλίο «Η ιστορία του Εργατικού Κινήματος στο Ηράκλειο» του ερευνητή Δημήτρη Σάββα.

Έτσι, να αναφερόμαστε συχνά στο ένδοξο παρελθόν για να ξεχνάμε το λυπηρό παρόν του συνδικαλιστικού κινήματος στην πόλη..

Η παρουσίαση έγινε στο εργατικό Κέντρο, για να (μην) ξεχνιόμαστε…

Γ.Περότσης