Πρόσθετη ρύθμιση που θα συµπεριληφθεί στο φορολογικό νοµοσχέδιο θα προβλέπει τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των οφειλετών του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», τα ονόµατα των µεγαλοοφειλετών µε ληξιπρόθεσµες οφειλές θα δηµοσιοποιούνται έπειτα από την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήµατος, ώστε να τους δίνεται περίοδος χάριτος ώστε να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.

Η προηγούµενη απόπειρα του υπουργείου Οικονοµικών να ρυθµίσει το θέµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών, διαγράφοντας όσες θεωρούσε ως "ανεπίδεκτης εισπράξεως", προκάλεσε αντιδράσεις. Έτσι, τώρα το υπουργείο επανέρχεται µε νέα προσέγγιση.

Αφενός το νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό Οικονοµικών να δηµοσιοποιεί λίστα µε τα ονόµατα όσων έχουν οφειλές στο ∆ηµόσιο, τόσο εισπράξιµες όσο και ανεπίδεκτες είσπραξης και αφετέρου καθορίζει συγκεκριµένα κριτήρια µε βάση τα οποία θα διαμορφώνεται μια ιεραρχία προτεραιοτήτων που θα καθορίζει ποιες από αυτές έχει νόηµα να «κυνηγήσουν» οι ελεγκτικές αρχές και ποιες όχι.

Σήµερα το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών υπολογίζεται σε 32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24 δισ. ευρώ εκτιµάται ότι είναι "ανεπίδεκτα είσπραξης". Οσο για τους οφειλέτες µε χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ έκαστος, εκτιµώνται σε 3.700.

Όσες οφειλές χαρακτηριστούν – µε βάση τα κριτήρια που θα θεσπίζει το νοµοσχέδιο – ανεπίδεκτες είσπραξεως δεν θα διαγράφονται όπως τονίζουν στελέχη του οικονοµικού επιτελείου, αλλά θα μπαίνουν στο αρχείο , ώστε να ανασύρονται στην επιφάνεια εάν προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να καταβάλει τα χρωστούµενα.