Το Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης (“Best Demonstration Award”) έλαβε ο ΟΤΕ, ως επικεφαλής του ερευνητικού επιδοτούμενου Ευρωπαϊκού προγράμματος LiveCity , στη Διεθνή Συνδιάσκεψη Future Internet Assembly 2014 (FIA-2014) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Στο FIA-2014, ένα γεγονός με παγκόσμια απήχηση, παρουσιάστηκαν δράσεις και αποτελέσματα από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και άλλες ερευνητικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, ενώ παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φορείς από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα και εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Oι δράσεις του FIA-2014 υποστηρίχθηκαν και προβλήθηκαν τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και από την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Στιγμιότυπο από την επίσκεψη της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κας Neelie Kroes και του κ. Mario Campolargo, Director "Net Futures", DG CONNECT, στο περίπτερο του LiveCity

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του LiveCity στο FIA-2014, ο ΟΤΕ υλοποίησε από κοινού με τους εταίρους του έργου, OneSource Consultoria Informatica, LDA (Πορτογαλία) και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, περίπτερο επιδείξεων και δοκιμών των εφαρμογών του προγράμματος, όπου παρείχε ενημέρωση για τις δράσεις και την πρόοδο του έργου.


Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του κ. Zoran Stancic, Deputy Director General, Information Society and Media Directorate-General, στο περίπτερο του LiveCity

Tο περίπτερο του LiveCity συγκέντρωσε την προσοχή των συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Neelie Kroes, και ο κ. Mario Campolargo, Director "Net Futures" DG CONNECT.

Το Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης που απονεμήθηκε στο LiveCity προέκυψε μετά από ψηφοφορία των συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ 48 αντίστοιχων επιδείξεων ερευνητικών προγραμμάτων.


Παραλαβή του βραβείου “Best Demonstration Award” από τον συντονιστή του προγράμματος, Δρ. Ιωάννη Π. Χοχλιούρο, Προϊστάμενο Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων Σταθερής, ΟΤΕ

Το LiveCity, με τη χρήση ζωντανού βίντεο μέσω διαδικτύου, αξιοποιεί την ανάπτυξη εφαρμογών επικοινωνίας για την εκπαίδευση, την υγεία, την πολιτιστική ενημέρωση και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ε.Ε. για την ανάπτυξη καινοτομιών, με στόχο τη διάθεση στους πολίτες εφαρμογών και υπηρεσιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Future Internet), και οι οποίες τελικά θα δημιουργήσουν τις σύγχρονες «έξυπνες» πόλεις (“smart cities”). Στο πρόγραμμα (http://www.livecity-psp.eu/) συμμετέχουν συνολικά 18 φορείς (πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα, εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικοί φορείς, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής κ.α.) από 7 ευρωπαϊκά κράτη.

Με το πρόγραμμα LiveCity και τις υπόλοιπες ερευνητικές του δράσεις, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει σταθερά στην έρευνα και την ανάπτυξη, θέτοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη.