Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (JRC) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας οργανώνουν την Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο, διεθνές Συνέδριο για την ‘Επιστημονική Υποστήριξη της Γεωργίας: Ανταγωνιστικότητα, Ποιότητα & Βιωσιμότητα’. 

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξουν ο υπουργός ΑΑ&Τ κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης και η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Αειφορίας (JRC) κα Maria Betti. Στόχος του συνεδρίου είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αναπτυχθεί μία ανταγωνιστική και βιώσιμη γεωργία, υπό το πρίσμα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της σημασίας της γεωργίας για την ελληνική οικονομία.

Η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια γεωργία αντιμετωπίζουν νέες, πρωτόγνωρες προκλήσεις λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η αντιμετώπισή τους με τρόπο που να συνάδει με την αειφορία του περιβάλλοντος και των φυσικών μας πόρων, θεωρείται υψηλή πολιτική προτεραιότητα. Προσκεκλημένοι ομιλητές από την Ελλάδα και τις χώρες της Ε.Ε θα εξετάσουν το μέλλον των ευρωπαϊκών γεωργικών συστημάτων, την κλιματική αλλαγή και την αποδοτικότητα των πόρων. Επίσης, θα συζητηθούν τρόποι βελτίωσης των γενετικών πόρων καλλιεργούμενων φυτών για υψηλότερες αποδόσεις και αειφορία.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών είναι ο κ. Κων/νος Χαρτζουλάκης, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, που θα παρουσιάσει προτάσεις για την Άειφορική διαχείριση του νερού στη γεωργία σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής’.