Χρεωμένος πολύτεκνος οικογενειάρχης , από το Ηράκλειο ,με χρέος 211.751,27 ευρώ. σε εφτά Τράπεζες , θα πληρώσει συνολικά μόνο 90.930 ευρώ , σε βάθος 15ετίας εντασσόμενος στον ν.Κατσέλη.

Με την υπαρ.28/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μοιρών Ηρακλείου, πρώην συνεταιριστικός υπάλληλος, νυν συνταξιούχος, οφειλέτης, σε εφτά πιστώτριες Τράπεζες και με εννέα συμβάσεις , εντάχθηκε στο ν.3869/2010 στον γνωστό ως νόμο Κατσέλη, ρύθμισε τα δάνεια του προς αυτές με δικαστική απόφαση, απαλλασσόμενος του σημαντικού ποσού της χρέωσης των 120.821,27 ευρώ "κούρεμα" κατά 60% περίπου του χρέους του.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο δανειολήπτης είναι μέλος, και η οποία παρείχε την εξωδικαστική στήριξη στον δανειολήπτη: "πρόκειται για συνταξιούχο 60 ετών, έγγαμο , με τέσσερα παιδιά, τα τρία ενήλικα και το ένα ανήλικο, η σύζυγος είναι δημόσιος υπάλληλος,εργάζεται στην Εφορία Ηρακλείου ,αλλά με συνεχή προβλήματα υγείας, πράγμα που συνετέλεσαν στην αυξημένη δανειοδότηση, αλλά και οι σπουδές των παιδιών.

Περιουσιακά στοιχεία ο δανειολήπτης διαθέτει:

α) Κατά ποσοστό 80% εξ αδιαιρέτου ,μιας διώροφης οικοδομής, επιφάνειας 119,73 τ.μ

β) 4 αγροτεμάχια, σε διάφορες αγροτικές τοποθεσίες γύρω στα πέντε στρέμματα, με ελιές ,το ένα έχει πορτοκαλιές, εισόδημα για την οικογενειακή κατανάλωση.

Επί της απόφασης:

Το Ειρηνοδικείο Μοιρών Ηρακλείου , με την ϋπαρ 28/2014 σημαντική για τον δανειολήπτη απόφαση αλλά και για την ίδια την οικογένεια του, αποφάσισε:

1)Την διάσωση της κυρίας κατοικίας της οικογένειας

3)Να ρυθμίσει το χρέος σε μηνιαίες δόσεις πενταετίας με μηνιαία δόση 800 ευρώ Χ 60 δόσεις =48.000 ευρώ,

3)Περίοδο χάριτος πενταετίας

4)Καταβολή μηνιαίων δόσεων επί 180 μήνες (15 χρόνια ) για την διάσωση της κατοικίας συνολικού ποσού δόσης. δηλ. θα πληρώσουν ΜΌΝΟ 42.929,66 ΕΥΡΏ μετά την περίοδο χάριτος

6)"Κούρεμα" χρέους 211.751,27 - 90.930 ευρώ.= 120.821,27 ΕΥΡΏ περίπου σε ποσοστό 60%.

7)Το ποιο σημαντικό, να απορρίψει τις αιτιάσεις των αντιδίκων Τραπεζών για αλόγιστη χρήση, για δόλο ,κ.λ.π

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αλλά και για όλους τους δικηγόρους , που ασχολούνται με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η απόφαση αυτή έχει ουσίας ενδιαφέρον ,καθώς μεταφράστηκε ακριβώς από το Ειρηνοδικείο Μοιρών Ηρακλείου, ως ο νόμος (3869/2010) ορίζει , δηλ. ο δανειολήπτης καλείται να πληρώσει το 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας του ,η οποία στην προκειμένη περίπτωση εκτιμάται βάσει ΕΤΑΚ στο ποσό των 42.930 ευρώ βοηθούσας και της κατά 80% συγκυριότητας ,το οποίο ποσό , είναι κατά πολύ μικρότερο από το ποσό του χρέους του επομένως καλείται να πληρώσει συνολικά εντός 15ετίας μόνο 90.930 ευρώ.

Τέλος,επειδή η προσπάθεια νομικής διαχείρισης, της εν λόγω υπόθεσης ,την έκανε η συνεργάτης της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , δικηγόρος στο Ν.Ηρακλείου Σταυρακάκη Μαρία ,την ευχαριστούμε.

 Επίσης ευχαριστούμε τους δικαστές , για την κρίση τους , αλλά και την στήριξη τους στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν σήμερα ως καταναλωτές δανειολήπτες."