Νέο υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο καθώς και μια τελευταίας τεχνολογίας συσκευή PET-CT που θα σκανάρει όλο το σώμα και θα καταγράφει τις μεταστάσεις των όγκων αναμένεται να προμηθευτεί το ΠΑΓΝΗ με απόφαση της ΔΥΠΕ και με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Υγείας Ν. Πολύζου.

Η προμήθειά του κρίθηκε απαραίτητη για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας των κατοίκων της Κρήτης.