Τρακόσιες εβδομήντα οκτώ (378) προσλήψεις στους δήμους της Κρήτης, εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών με τρεις υπουργικές αποφάσεις όπου προβλέπουν το πλήθος αυτό των προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα να έχουν διάρκεια από 8 έως και 11 μήνες.

Οι προσλήψεις αφορούν προσωπικό ΙΔΟΧ (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) και θα γίνουν σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το ΑΣΕΠ. Αναλυτικά οι τρεις αυτές αποφάσεις των υπουργών Εσωτερικών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης εγκρίνουν 6.462 προσλήψεις, πανελλαδικά, με σύναψη συμβάσεων ΙΔΟΧ για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α' βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως έντεκα (11) μήνες.

Οι τρεις αποφάσεις επιμερίζονται ως εξής:

Η πρώτη αφορά  προσλήψεις διάρκειας από 8 έως 11 μήνες και οι θέσεις εργασίες κατανέμονται ως εξής


Η Δεύτερη αφορά συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α' βαθμού, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

Oι θέσεις εργασίες στη Κρήτη κατανέμονται ως εξήςΗ τρίτη απόφαση εγκρίνει τη σύναψη τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά (4777) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α' βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες

Oι θέσεις εργασίες στη Κρήτη κατανέμονται ως εξής

με πληροφορίες από dikaiologitika