Στην παραχώρηση εκμετάλλευσης περιπτέρων για την προστασία και αποκατάσταση των αναπήρων και θυμάτων πολέμου και των πολεμιστών της ΕΛ.ΔΥ.Κ., αναφέρεται σε απάντησή του ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου της Ν.Δ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Υπουργού «για την παραχώρηση εκμετάλλευσης περιπτέρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.2 του Ν. 4093/2012, σύμφωνα με τις οποίες, από τις θέσεις περιπτέρων που χωροθετούνται σε κάθε δήμο, το 30% -οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης- παραχωρείται σε άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006.(μη ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών)».

Επισημαίνεται ότι «η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών».

Από την πλευρά τους τα θύματα και οι ανάπηροι πολέμου ζητούν να επανέλθουν οι ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1044/1971 “Περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου” και λαμβάνεται ειδική μέριμνα.