Με παράθεση "αριθμητικών" ασκήσεων "απαντά" ο Υπουργός Υγείας στην αναφορά του Βουλευτή Χανίων της Ν.Δ. κ.Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα "Υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας Κισσάμου" , σύμφωνα και με σχετικό έγγραφο του Δήμου Κισσάμου.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Υγείας αναφέρει:

«Το προαναφερόμενο ΚΥ είναι τετραθέσιο, οι δύο (2) θέσεις είναι καλυμμένες από ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, μία (1) θέση είναι καλυμμένη έπειτα από την 09/01/2013 προκήρυξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου, με ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στις 24/04/2013 και ημερομηνία λήξης της θητείας στις 23/04/2014. 

Η θέση συμπεριλήφθηκε στην από 03/01/2014 προκήρυξη μας και από τα προσωρινά αποτελέσματα δεν προκύπτει ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό. 

Η τέταρτη (4) θέση είχε συμπεριληφθεί στην από 10/06/2013 προκήρυξη, τοποθετήθηκε ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου ο οποίος δεν αποδέχθηκε τον διορισμό λόγω έναρξης ειδικότητας. 

Η θέση συμπεριλήφθηκε στην από 03/01/2014 προκήρυξη και όπως προκύπτει από τα προσωρινά αποτελέσματα εκδηλώνεται ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου.»

Όμως στο έγγραφο του Δήμου το οποίο κατατέθηκε ως αναφορά απο τον κ.Βιρβιδάκη αναφέροντο τα εξής: