Στο Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Παχιανών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων, το Σάββατο 26 Απριλίου 2014, στις 10:00π.μ., τα παιδιά θα ασχοληθούν με την κατασκευή αερόσταστου, με τη βοήθεια της Κοινωνικής Λειτουργού, κας Μαριλύ Κογιαννάκη.