"Ξεκάθαρο πια το τοπίο στο Δήμο Χερσονήσου"

Από κοινού η κάθοδος στις εκλογές για τους συνδυασμούς του Γ. Μαστοράκη και του Γ. Μεραμβελιωτάκη.

Δυναμικά στελέχη του Συνδυασμού του κύριου Μεραμβελιωτάκη θα πλαισιώσουν αυτή την συνεργασία.

Σε κοινή δήλωσή τους ο κύριος Μαστοράκης και ο κύριος Μεραμβελιωτάκης ανέδειξαν την ανάγκη να συμπορευθούν ώστε να διαφυλάξουν τις ισσοροπίες της επόμενης μέρας στο Δήμο Χερσονήσου:

«Ενισχύοντας την ανανεώτικη διάθεση στα αυτοδιοικητικά ζητήματα,δείχνοντας το δρόμο στους δημότες να επιλέξουν την ενότητα και τη συνεργασία,οραματιζόμαστε ένα δυναμικό ενίαιο και αδιάρρηκτο Δήμο Χερσονήσου».