Νέα παράταση -τέταρτη κατά σειρά- στις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων έδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου 2011 ανεξαρτήτως ΑΦΜ η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που έληγε την Παρασκευή 20 Μαΐου για:

Ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ, όσους απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ. Οι δηλώσεις αυτές υποχρεωτικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Φορολογούμενους με εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τ.λ. ανεξάρτητα αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων του έτους 2011, που υποβάλλονται στη ΔΟΥ, ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους παραπάνω υπόχρεους.

Για τους μισθωτούς οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων «τρέχουν» ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Οσοι ακολουθήσουν την ηλεκτρονική οδό για να υποβάλουν τη δήλωσή τους έχουν προθεσμία μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011.

Εντυπο Ε9 
Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι που είχαν αλλαγές το 2010 στην ακίνητη περιουσία τους ή την οικογενειακή κατάσταση υποχρεούνται να υποβάλουν το έντυπο Ε9. Το Ε9 υποβάλλεται ανεξάρτητα από τη φορολογική δήλωση αλλά στις ίδιες προθεσμίες ενώ για την ηλεκτρονική υποβολή η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου 2011 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

imerisia.gr