Η στασιμότητα των τελευταίων εβδομάδων στο ελληνικό χρηματιστήριο επαναφέρει εύλογα στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσον είναι φθηνή ή ακριβή η ελληνική αγορά στα παρόντα επίπεδα τιμών καθώς επίσης και το κατά πόσον έχουν προεξοφληθεί οι θετικές μακροοικονομικές εξελίξεις.

Κοιτώντας κάποιος την αγορά με βάση τους στατικούς δείκτες αποτίμησης όπως π.χ. το μέσο P/E των εισηγμένων θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι αποτιμήσεις των περισσότερων εταιρειών είναι μάλλον απαιτητικές, με βάση τα δεδομένα του 2013 και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του 2014. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το μέσο P/E της ελληνικής αγοράς ανέρχεται περίπου σε 14.5 ενώ το P/E με βάση τις προσδοκίες κερδοφορίας του 2014 ανέρχεται σε περίπου 18. Αντίστοιχα τα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα χρηματιστήρια διαπραγματεύονται με τρέχον P/E μεταξύ 15 – 16. Πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη ότι στην διαμόρφωση της κερδοφορίας των ελληνικών εταιρειών δεν βοηθούν καθόλου οι τράπεζες, (σε ένα κατεξοχήν τραπεζοκεντρικό χρηματιστήριο), οι οποίες αναμένεται να εμφανίσουν ουσιαστικά κέρδη μετά το 2015.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται ακόμα σε συνθήκες ύφεσης. Το 2014 θα είναι ίσως η πρώτη χρονιά με οριακή θετική ανάπτυξη. Η όποια κερδοφορία επιτεύχθηκε ήταν προϊόν κυρίως εξορθολογισμού δαπανών και περικοπών κόστους. Εφόσον η χώρα εξέλθει από την ύφεση θα δούμε μία σειρά από θετικές βελτιώσεις να λαμβάνουν χώρα, οι οποίες θα τονώσουν σημαντικά την κερδοφορία των εισηγμένων και θα τις καταστήσουν ξανά τις αποτιμήσεις τους ελκυστικές. Οι κυριότερες από αυτές είναι οι κάτωθι :

• Αύξηση του ΑΕΠ και βελτίωση της καταναλωτικής δύναμης.

• Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

• Περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω των διαρθρωτικών αλλαγών κυρίως στην αγορά εργασίας.

• Βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην αγορά.

Τις ανωτέρω θετικές εξελίξεις δείχνουν να πιστεύουν και οι ξένοι επενδυτές διοχετεύοντας τεράστια ποσά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυξήσεις μαμούθ και μεγάλα ομολογιακά δάνεια καλύπτονται σε χρόνους ρεκόρ. Σε αυτό βοήθησε σαφέστατα και η ευνοϊκή διεθνής συγκυρία, με την εισροή κεφαλαίων που φεύγουν από τις αναδυόμενες αγορές και αναζητούν ελκυστικές αποδόσεις στην Ευρώπη και την Αμερική, δεν παύει να αποτελεί όμως ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

Συμπερασματικά, οι φαινομενικά αλμυρές τρέχουσες αποτιμήσεις των ελληνικών εταιρειών μάλλον θα αποδειχθούν φθηνές στο μέλλον εφόσον η οικονομία μας εξέλθει οριστικά από την πολυετή ύφεση και η κερδοφορία των εισηγμένων ανακάμψει σταδιακά στα προ ύφεσης δεδομένα.

Μηνάς Παπαδάκης
Πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος
Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος της Eurobank Equities