Από το Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου “Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων”, μετά και την υπ. αρ. 21/2014 Aπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου “παράταση διακοπής κυκλοφορίας σε οδούς για αναδιαγράμμιση της αξονικής οριζόντιας σήμανσης”, θα εκτελούνται εργασίες από 29/4 έως 30/4/2014 στους παρακάτω δρόμους:

• Επί της Παλαιάς Εθνικής οδού Π.Ε.Ο. (στο τμήμα που διέρχεται από τα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων)

• Επί της οδού Σελίνου και Γεωργιακάκηδων, Νέας Χώρας

• Επί της οδού Μονής Γωνιάς, Νέας Χώρας

• Επί της οδού Βρυσών-Εθνικής Αντιστάσεως και

• Επί της οδού Αγίου Ελευθερίου, στις Μουρνιές.