Χρήσιμη και ουσιαστική αποδείχθηκε η συνάντηση που είχε σήμερα ο Πρέσβης της Εσθονίας στην Αθήνα κ. Andres Talvik με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Νικήτα Δολαψάκη στην έδρα του επιμελητηρίου στο Ηράκλειο.

Οι δύο άνδρες αντήλλαξαν απόψεις για την πορεία της τοπικής οικονομίας ενώ ο κ. Δολαψάκης πρότεινε στον Εσθονό Πρέσβη τη διοργάνωση εκατέρωθεν επιχειρηματικών αποστολών για να συζητήσουν επ' ευθείας, επιχειρηματίες της Εσθονίας και του Ηρακλείου τις δυνατότητες μεταξύ τους συνεργασίας, καθώς διαπιστώθηκε αμοιβαίο ενδιαφέρον για εμπορικές συναλλαγές σε πολλούς τομείς.

Ο κ. Talvik επισήμανε ότι πολλά από τα αξιόλογα κρητικά προϊόντα είναι άγνωστα στους Εσθονούς καταναλωτές και έκρινε απαραίτητο το marketing για την προβολή τους στη χώρα του.

Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη αναφορά από τον κ. Δολαψάκη στις προσπάθειες προώθησης του Κρητικού προτύπου διατροφής, τον τουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές του, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η αναμενόμενη φετινή αύξηση της τουριστικής κίνησης, μπορεί να δώσει ώθηση και σε άλλους κλάδους της οικονομίας που συνδέονται με τον τουρισμό.