Το πρόβλημα της υψηλής ανεργίας φαίνεται ότι θα μαστίζει για πολλά ακόμη χρόνια την Ελλάδα, αν λάβουμε υπόψη μας την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organization) για την ανεργία.

Η έκθεση φέρει τον τίτλο "Παγκόσμιες Τάσεις στην Αγορά Εργασίας" και δημοσιεύεται ετησίως.

Εντός της, ο Οργανισμός αναφέρει ότι, παρά τα τελευταία αισιόδοξα μηνύματα, η ανεργία θα παραμείνει στο 22% έως το 2019, ακόμα και με ανάπτυξη κοντά στο 3,5% του ΑΕΠ.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχει απευθύνει προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο να αυξηθεί περαιτέρω η μαύρη εργασία στην Ελλάδα αλλά και για τις επιπτώσεις της μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού εκτός της χώρας, αναφέρει στην έκθεσή της ότι στην Ελλάδα, η μέση διάρκεια ανεργίας έχει πλέον αυξηθεί στους εννέα μήνες, όταν στην Ισπανία ανέρχεται σε οκτώ μήνες.

Σημειώνεται ότι για τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις προοπτικές της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα αναμένεται να ενημερώσει την Τρίτη 29 Απριλίου, την Βουλή ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Γκάι Ράιντερ.

imerisia.gr