Σε διακοπή ρεύματος αποδίδεται η παράλυση του taxisnet.

Τελικά η λειτουργία του αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 2.