Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27/04/2014 στον Πλακιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου η 2η θεματική συζήτηση του συνδυασμού της «Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Κρήτης» της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου με θέμα τον τουρισμό. 

Στην συζήτηση συμμετείχαν ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου της «Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Κρήτης» Γιάννης Σταθάκης, υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι της «Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Κρήτης» και ο Πρόεδρος και αντιπροσωπεία του Συλλόγου Ξενοδόχων Νότιας Κρήτης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης Πλακιά και αντιπροσωπεία επαγγελματιών του Πλακιά. Στην συζήτηση έλαβε μέρος και ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση "οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων και επαγγελματιών του Πλακιά έθεσαν τα προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, όπως είναι η έλλειψη βιολογικού καθαρισμού που τώρα είναι υπό κατασκευή, η μη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου στον Πλακιά και η δυσκολία στην μετακίνηση των τουριστών από τα αεροδρόμια στη νότια Κρήτη.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Σταθάκης τόνισε ότι δυστυχώς όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλους τους υπόλοιπους τομείς τις οικονομίας και ο τουρισμός ακολούθησε όλες τις εγγενείς αδυναμίες και παθογένειες που χαρακτηρίζου την ελληνική οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, όπως η παντελής έλλειψη τουριστικού χωροταξικού σχεδιασμού, η τουριστική μονοκαλλιέργεια, η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή και η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων.

Ο Γιάννης Σταθάκης επεσήμανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουριστική πολιτική στην Κρήτη όπως:

• Αδυναμία διείσδυσης σε νέες και αναδυόμενες αγορές.
• Αδυναμία άμβλυνσης της εξάρτησης από τους διεθνείς tour operators.
• Αδυναμία ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αξιοποίησης των εξαιρετικά πλούσιων συναφών πόρων του νησιού και του νομού Ρεθύμνου (περιβάλλον, θεματικές ιστορικές διαδρομές, ειδικά μονοπάτια παραδοσιακών οικισμών, πολιτισμικά και λαογραφικά στοιχεία, θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία, αγροτική παραγωγή).
• Η ανυπαρξία συγκροτημένης και στοχευμένης πολιτικής μεταφορών σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του νησιού και του νομού.
• Η αυτονόμηση της τουριστικής ανάπτυξης από το τοπικό φυσικό κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Όσο εξακολουθούν να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται αποσπασματικές πολιτικές που στοχεύουν μονομερώς στην αύξηση των αφίξεων τα έσοδα θα έχουν πτωτική πορεία. Ακόμα πιο σοβαρό, ο ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών θα απαιτεί την υπέρμετρη χρήση φυσικών υλικών, οικονομικών και ανθρώπινων πόρων με ανυπολόγιστες για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον συνέπειες. Η ποιότητα συνήθως εκλαμβάνεται ως ποιότητα των τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων, που βέβαια είναι ορθό και απαραίτητο αλλά όχι με μονομέρεια (μόνο μεταφορά, διαμονή, διατροφή, διασκέδαση). Είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν εναλλακτικές τουριστικές πολιτικές που θα οδηγούν στην επίτευξη μιας βέλτιστης σχέσης μεταξύ ποσότητας και ποιότητας σε όλο το φάσμα σχεδιασμού και συγκρότησης του τουριστικού προϊόντος.

Ο Γιάννης Σταθάκης αναφέρθηκε στα αναγκαία μέτρα που θα αποτελέσουν το πλαίσιο μιας νέας τουριστικής πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης, που δεσμεύεται να παλέψει και να υλοποιήσει η «Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης»:

1. Η σύνδεση του τουρισμού με τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος (φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού) και η επιλογή των περιοχών και των μέτρων τουριστικής ανάπτυξης να βασίζεται στη φέρουσα ικανότητά του. Ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό επανακαθορισμός των κορεσμένων τουριστικά περιοχών – όχι πρόσθετη δόμηση – νέα καταλύματα . Η λελογισμένη έκταση και χρήση με βάση αισθητικές και τεχνικές προδιαγραφές των ΑΕΠ σε κάθε προορισμό για να μην προσβάλλεται τον φυσικό τοπίο.

2. Ο δημόσιος χαρακτήρας ορισμένων υποδομών έχει για μας ιδιαίτερη σημασία: Εθνικός αερομεταφορέας, δημόσια λιμάνια, οδική ασφάλεια, δημόσια περίθαλψη υψηλής ποιότητας, δημόσιοι χώροι.

3. Καθαρές ακτές με βασικό τις υποδομές βιολογικού καθαρισμού.

4. Σύγχρονες μέθοδοι αποκομιδής και ανακύκλωσης απορριμμάτων στις τουριστικές περιοχές.

5. Λήψη μέτρων αντιμετώπισης της ρύπανσης (θαλάσσια, ατμοσφαιρική, ηχητική, αισθητική ) που προκαλείται από την τουριστική δραστηριότητα.

6. Διάσωση και ανάδειξη εγκαταλελειμμένων παραδοσιακών οικισμών.

7. Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με προτεραιότητα και κατεύθυνση σε ήπιες μορφές ανάπτυξης: Πολιτισμικός τουρισμός (αρχαιότητες, μουσεία, μνημεία-παραδοσιακοί οικισμοί, θρησκευτικός τουρισμός, κ.α). Τουρισμός υπαίθρου (αγροτουρισμός, φυσιολατρικός. Περιπατητικός. μονοπάτια όπως το Ε4, νερόμυλοι, οικοτουρισμός, τουρισμός περιπέτειας, ορειβασία, αλεξίπτωτο πλαγιάς, ράφτιγκ κ.α., συνεδριακός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, τουρισμός υγείας και ευεξίας, θαλάσσιος τουρισμός.

8. Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καταλυμάτων ιδιαίτερα των ΜμΕ και συμβουλευτική υποστήριξη. Βασικό κριτήριο για ένταξη τουριστικών μονάδων σε επιδοτούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα να είναι η σύναψη συμβολαίων με αγρότες ή συνεταιριστικές οργανώσεις για την προμήθεια και κατανάλωση ντόπιων αγροτικών προϊόντων. Ένα από τα κριτήρια για χρηματοδότηση θα μπορούσε να είναι η προμήθεια των τουριστικών μονάδων με ντόπια αγροτικά προϊόντα, με την προϋπόθεση της σταθερής ποιότητας και του εγγυημένου εφοδιασμού των τουριστικών μονάδων με τα ντόπια προϊόντα.

9. Διασύνδεση της επαγγελματικής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

10. Αξιοποίηση των επιστημονικών φορέων για ανάπτυξη της έρευνας σε σχέση με τις τάσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

11. Βελτίωση της τουριστικής σήμανσης, σημεία ενημέρωσης και προβολής.

12. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για συνεργατικά εταιρικά σχήματα για ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και με στόχο την προστασία, ανάδειξη, ανάπτυξη και διαχείριση των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων των υποδομών των τουριστικών προορισμών.

13. Να επαναλειτουργήσει ο κοινωνικός τουρισμός.

14. Επανεξέταση του μοντέλου του all inclusive που δεν αφήνει το τουριστικό οικονομικό αποτέλεσμα να διαχυθεί στις τοπικές κοινωνίες.

Από διοικητική-οργανωτική άποψη, είναι αναγκαία η συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης με την συμμετοχή υπουργών-τουρισμού-ανάπτυξης-μεταφορών-υποδομών-ενέργειας-περιβάλλοντος-πολιτισμού.

Ο Γιάννης Σταθάκης κατέληξε, ότι απαραίτητη προϋπόθεση ενός σοβαρού σχεδίου για μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη είναι η αμφισβήτηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και της λιτότητας στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη και μια οργανωμένη με αρμοδιότητες τοπικής εξουσίας και αντίστοιχους οικονομικούς πόρους Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ο Γιάννης Σταθάκης δεσμεύτηκε ότι η «Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης» θα παλέψει για τα παραπάνω, χωρίς εξαρτήσεις από μικρά και μεγάλα συμφέροντα και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια."