Συνάντηση με τους υποψηφίους του συνδυασμού του προγραμματίζει ο υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Χερσονήσου, Γιάννης Μαστοράκης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Μαΐου στο ΚΠΕ Γουβών, στην πρώην Αμερικανική Βάση και ώρα 18.30.

Η συνάντηση αφορά στην πρώτη κοινή συνάντηση όλων των υποψηφίων, το συντονισμό του συνδυασμού και την κατανομή αρμοδιοτήτων.