Ο κ. Ζαμπετάκης εγκαινίασε τις περιοδείες του στις υπηρεσίες επισκεπτόμενος, παραμονή της Πρωτομαγιάς τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στο Ηράκλειο. Ενημερώθηκε σε εγκάρδιο κλίμα από τους διευθυντές και το προσωπικό για την κατάσταση τηςανεργίας στον τόπο μας, που πλήττει όλες τις ηλικίες,αλλά ιδιαίτερα τους νέους, καθώς και για τιςενέργειες που γίνονται για την καταπολέμηση της.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανεργία είναι τομεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τηνελληνική κοινωνία. Κανένας δεν μπορεί να δεχθεί ότικάποιοι συνάνθρωποί μας ζουν χωρίς εισοδήματα, μεσυνθήκες κάτω από τα όρια της φτώχειας, δίχως ναέχουν μία καλύτερη προοπτική. Αυτό ισχύειιδιαίτερα για τους νέους μας, οι οποίοιαντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες γιααπασχόληση και πρόοδο σε σύγκριση με τουςσυνομηλίκους τους στην Ευρώπη.

Πρέπει επειγόντως να δημιουργήσουμε νέεςευκαιρίες για την επανένταξη στην αγορά εργασίαςανθρώπων που έχουν τα προσόντα και τη διάθεση,αλλά δεν βρίσκουν δουλειά. Τότε θα έχει πραγματικόνόημα η έξοδος της χώρας από την ύφεση και ησταθεροποίηση της οικονομίας.

Ο κ. Ζαμπετάκης τόνισε ότι όλο το προσωπικό φαίνεται αφοσιωμένο και ενημερωμένο , επίσης γίνεται μια σπουδαία και σημαντική δουλειά από την υπηρεσία, αλλά όλοι συμφωνήσαν ότι για τηναντιμετώπιση της ανεργίας πρέπει να εργαστούμεακόμα πιο συστηματικά και σε κάθε επίπεδο, και ότι η περιφέρεια οφείλει και πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Στην Κρήτη χάσαμε πολλές ευκαιρίες για τηναναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας και τηντόνωση της απασχόλησης, παρά τα συγκριτικάπλεονεκτήματα που διαθέτουμε. Σήμερα είμαστεελάχιστα προετοιμασμένοι για την πλήρη αξιοποίησητων δυνατοτήτων και των πόρων από το νέο ΕΣΠΑ2014-2020 που μπορεί να τονώσει την απασχόλησηκαι να δώσει προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Περιφέρεια πρέπει να ενισχύσει τησυμπληρωματικότητα των δράσεών της με τιςπολιτικές της κρατικής διοίκησης και τις νέεςδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει νακάνουμε την τοπική οικονομία της Κρήτης ναλειτουργήσει καλύτερα και να δημιουργήσειπραγματικές θέσεις εργασίας. Να συνδεθούνκαλύτερα ο πρωτογενής τομέας με την τουριστικήκαι βιομηχανική δραστηριότητα στο νησί. Νααντιμετωπίσουμε την υστέρηση της ενδοχώρας καιτων απομακρυσμένων περιοχών.

Θα αφήσουμε την Κρήτη να υστερήσει έναντι τωνυπόλοιπων περιφερειών της χώρας τώρα πουφαίνεται ότι εισερχόμαστε σε τροχιά ανάπτυξης ;Εμείς λέμε απερίφραστα «Κρήτη Μπορούμε». Μετον Σεραφείμ Τσόκα υποψήφιο Περιφερειάρχηέχουμε ολοκληρώσει ένα σχέδιο άμεσης δράσης πουκάνει ανατροπές και οδηγεί στο παρελθόν τιςδιοικητικές αδυναμίες, τις αναξιοποίητες προτάσειςκαι τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Γιατί οχρόνος είναι πολύτιμος. Γιατί οι Κρητικοί αξίζουνπερισσότερα και όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.