Οι ιδιαιτερότητες και η δυναμική συγκεκριμένων καλλιεργειών (όπως η τσουνάτη ελιά και οι ποικιλίες εσπεριδοειδών Newhall και Valencia) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΛΓΑ, πάντοτε προς όφελος του παραγωγού. Αυτό τονίζει ο βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευτύχης Δαμιανάκης, ο οποίος κατέθεσε σχετική ερώτηση, στο πλαίσιο της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη.

Ο κ. Δαμιανάκης επισημαίνει ότι «η συνεχής ενίσχυση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας από την πλευρά της Πολιτείας, είναι, ιδιαίτερα σήμερα, απολύτως επιβεβλημένη, καθώς, εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, ενώ οι συγκεκριμένοι δυναμικοί τομείς, με την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών, είναι σε θέση να συμβάλουν τα μέγιστα στην τοπική οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού μας». Ο Χανιώτης βουλευτής αναγνωρίζει ότι βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση τόσο η πολιτική επιλογή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τα προγράμματα ενεργητικής προστασίας της αγροτικής παραγωγής σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, όσο και η δυνατότητα που έχει πλέον ο παραγωγός να αυξομειώνει την ασφαλιζόμενη αξία της παραγωγής του σε ένα εύρος ποσοστού +/- 20% της μέσης παραγωγής σε επίπεδο νομού, αποτελώντας μάλιστα μια επιπλέον μορφή επένδυσης για τον παραγωγό.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο κ. Δαμιανάκης, «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και η δυναμική, που υπάρχουν σε ορισμένες καλλιέργειες και να προσαρμόσει ο ΕΛΓΑ με ανάλογο τρόπο τον κανονισμό και τις ασφαλιστικές εισφορές, πάντοτε προς όφελος του παραγωγού». Και αναφέρεται ενδεικτικά στην καλλιέργεια της μαστοειδούς ελιάς (τσουνάτη), η οποία αποτελεί τη βασική καλλιέργεια στις ορεινές περιοχές του νομού Χανίων και σε ορισμένες ποικιλίες εσπεριδοειδών. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει, «με την εφαρμογή της ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, οι παραγωγοί καλούνται να ασφαλίσουν τα δέντρα τους, την ίδια στιγμή, όμως, δεν αποζημιώνονται ενδεχόμενες ζημιές στην παραγωγή της τσουνάτης ελιάς, καθώς, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, θεωρείται δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα ελαιόδεντρα είναι στρωμένα με δίχτυα ελαιοσυλλογής και έτσι δεν δικαιολογείται καμία απώλεια ελαιόκαρπου. Επίσης, αντίστοιχες είναι οι περιπτώσεις σε ποικιλίες εσπεριδοειδών, όπως τα Newhall και τα Valencia, οι οποίες πολύ σπάνια υφίστανται ζημιές από καιρικά φαινόμενα, διότι η πρώτη ποικιλία είναι πρώιμη και η δεύτερη είναι καλοκαιρινή. Αυτά, όμως, δεν λαμβάνονται υπόψη και ο παραγωγός, καλείται να πληρώσει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές».