Τα προβλήματα των παραγωγών της Κρήτης και η σοβαρότητα τους αποτυπώνονται σε επιστολή που απέστειλε στην   Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων η  Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λασιθίου.

Στην επιστολή επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα προβλήματα των παραγωγών της Κρήτης, τόσο στην διαδικασία της παραγωγής ,της εμπορίας των προϊόντων αλλά και με τις Τράπεζες αλλά και  η αγωνία,  ο προβληματισμός  των παραγωγών, εστιάζοντας την καταγγελία τους στις ανεξέλεγκτες τιμές των φυτοφαρμάκων και  λιπασμάτων, την αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω (Φ.Π.Α ,πετρέλαιο,μεταφορικά). Επίσης στην επιστολή γίνεται αναφορά  στα "..........λιπάσματα που όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στις αναγραφόμενες τιμές στοιχείων, με τεράστιες αποκλίσεις, αλλά και περιέχουν βαριά μέταλλα επικίνδυνα για την υγεία, ενώ ταυτόχρονα μολύνουν τόσο την γη μας όσο και τον υδροφόρο ορίζοντα υποθηκεύοντας το μέλλον της μεγαλύτερης θερμοκηπιακής περιοχής της  Ελλάδας"

Επίσης καταθέτουν και μια σειρά προτάσεις που είναι οι παρακάτω:

(15000  στρέμματα).Παράλληλα μας καταθέτουν και τις προτάσεις τους οι οποίες

συγκεντρωτικά  είναι:

1)Να μειωθεί το Φ.Π.Α τόσο στην παραγωγή όσο και στην εμπορική διαδικασία.

2)Να ελεγχθούν οι τιμές των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων

3)Αυστηρότεροι και πιο εντατικοί έλεγχοι των πρώτων υλών, αύξηση των προστίμων και των άλλων κυρώσεων και να μην διατίθενται τίποτα στην αγορά πριν τα αποτελέσματα των    ελέγχων.

4)Κανόνες που να μην επιτρέπουν τη μεγάλη διαφορά τιμής παραγωγού καταναλωτή και διασφάλιση των χρημάτων τους.

5)Να επιμείνουμε στην εισαγωγή μόνο πιστοποιημένων προϊόντων και οι ποινές για παράνομες, ελληνοποιήσεις να είναι από μόνες τους αποτρεπτικές.

6)Να ανασταλεί η πληρωμή των αγροτικών δανείων μέχρι 31-12/2011 και να χορηγηθούν χαμηλότοκα δάνεια για την αντικατάσταση των καλλιεργειών.

7)Να παρέμβουν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να προωθηθούν οι εξαγωγές,των εκτός εποχής κηπευτικών σε ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες...