Η άμεση και χωρίς παρέμβαση του ΣΑΕΠ αναγνώριση των πτυχίων των δικηγόρων έχει ήδη ανοίξει το δρόμο για την πλήρη αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ήδη παίρνουν σειρά σχολές αντίστοιχες των πολυτεχνικών και πολλές ακόμη με ειδικότητες που υπάρχουν στα ΤΕΙ

Ήδη στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) υπάρχουν 30.000 αιτήσεις αναγνώρισης.

Πλέον μετά την αναγνώριση των πτυχίων οι κάτοχοί τους αποκτούν τα ίδια δικαιώματα με τους κατόχους πτυχίων των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ και επιπλέον δυνατότητα πρόσληψης με τους τίτλους που διαθέτουν στο Δημόσιο μέσω συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Η αναγνώριση των πτυχίων είναι επιβεβλημένη από την Ε.Ε. και ήταν ουσιαστικά μονόδρομος, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει άμεσα πρόβλεψη και για την αναγνώριση πτυχίων κολεγίων που συνεργάζονται με πανεπιστήμια από τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

newsit.gr