Απάντηση στο Γιάννη Σέγκο από το Γιώργο Μεραμβελιωτάκη:

"Η δήλωση του συναδέλφου Γιάννη Σέγκου, ο οποίος καταγγέλλει «τερτίπια και σκοτεινές μεθοδεύσεις» αλλά και «ανοιχτά βιβλία», θεωρώ ότι πρόκειται για μια ακόμα παραπληροφόρηση από μέρους του, προς το Δημότη Χερσονήσου. 

Όπως για παράδειγμα, καταγγέλλει ο ίδιος πρόσωπα και πολιτικές μεθοδεύσεις, οι οποίες όπως ισχυρίζεται, αποτελούν τροχοπέδη στην υλοποίηση το έργου που ο ίδιος έχει οραματιστεί, ενώ παράλληλα συνεχίζει να συνεργάζεται και να ευχαριστεί δημόσια αυτά τα πρόσωπα, τονίζοντας πόσο υπόχρεος είναι σε αυτούς. 

Στα 15 χρόνια πορείας μου στα κοινά, έχοντας το θάρρος, να δίνω ονοματεπώνυμο σε ότι καταγγέλλω, αν μη τι άλλο μου δίνει το δικαίωμα να ζήτω και από τους συναδέλφους τίμιες και ξεκάθαρες απαντήσεις. 

Η δήλωση του αυτή, πηγάζει προφανώς από την συνεργασία μου με τον Γιάννη Μαστοράκη, όμως ο ίδιος αναρωτήθηκε γιατί κανένας από τους 6 συναδέλφους που δήλωσαν υποψηφιότητα, για να διεκδικήσουν το Δήμο Χερσονήσου δεν προσέγγισε τον δικό του συνδυασμό; 

Τον προκαλώ λοιπόν, να μιλήσει δημόσια και να καταγγείλει με ονοματεπώνυμο «τα τερτίπια και τις σκοτεινές μεθοδεύσεις». 

Αν αυτό συμβεί, δεσμεύομαι στο Δημότη Χερσονήσου να αποσύρω την συμμετοχή μου, αλλά και την παράταξη μου, από τον συνδυασμό του Γιάννη Μαστοράκη, διαφορετικά θεωρώ επικίνδυνο και ως Δήμαρχο αλλά και ως Δημότη Χερσονήσου τον Γιάννη Σέγκο