Σε συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα εθελοντισμού, ο δήμος Ηρακλείου ενημερώνει και επικαιροποιεί τη βάση δεδομένων του Αρχείου των Εθελοντών. 

Προκειμένου να ενεργοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) έχει συμπληρωθεί με νέα στοιχεία η αίτηση εθελοντή (Αίτηση Εθελοντή) για κοινωνική και περιβαλλοντική δράση.

Εκτός των άλλων ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη συμπεριφορά των δημοτών απέναντι στα ζώα και στη σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων. 

Για το λόγο αυτό έχει καταχωρηθεί ειδική αίτηση εθελοντή φιλόζωου (Αίτηση Εθελοντή Φιλόζωου) και η νομοθεσία (Νομοθεσία) που διέπει τα αδέσποτα καθώς και η δράση του κυνοκομείου και των φιλοζωικών Σωματείων (Πληροφορίες για υιοθεσία).

Ο δήμος Ηρακλείου καλεί τους εθελοντές να συνδράμουν και να υποστηρίξουν με κάθε μέσο αυτή την προσπάθεια, ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα, σε κάθε τομέα, είτε κοινωνικό, είτε περιβαλλοντικό.