Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι το μόνο ελληνικό πανεπιστήμιο που για μια ακόμη χρονιά, βρίσκεται στην ελίτ των πανεπιστημίων διεθνώς, όπως διαμορφώνεται ετησίως στην κατάταξη των Times (top 100 universities under 50: ranked by Times Higher Education).

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι 48ο μεταξύ των ιδρυμάτων που έχουν ιδρυθεί τα τελευταία 50 χρόνια, και άρα κατατάσσονται με κριτήριο τον δυναμισμό τους και τη βήματα προόδου που κάνουν.

Μάλιστα, αν και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχει να αντιμετωπίσει σοβαρές οικονομικές προκλήσεις, εξαιτίας της γενικής οικονομικής κρίσης, βελτίωσε τη θέση του απο την 53 θέση, στην οποία είχε καταταγεί πάλι στην κατάταξη των Times.

Δείτε εδώ την κατάταξη των Τimes
Σημαντική είναι η βαθμολογία του Ιδρύματος ως προς την απήχησή του έργου του στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα και τις αναφορές σε αυτό.