Απο την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για εγγραφή-επιλογή μαθητών στην Α΄ Τάξη του Μουσικού Σχολείου θα γίνουν από 10 έως 31 Μαΐου 2014. 

Οι αιτήσεις είναι έντυπες και παρέχονται από το Σχολείο από 08.00π.μ. – 15.00μ.μ. καθημερινά ή στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Η επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων μαθητών από αρμόδια επιτροπή που ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή στο χώρο του σχολείου. Η διαδικασία επιλογής ξεκινάει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία τη Δευτέρα 23-6-2014. 

Τα αντικείμενα εξέτασης θα είναι:

Α. Ρυθμός
Β. Ακουστική ικανότητα
Γ. Φωνητική ικανότητα
Δ. Διάκριση ηχοχρωμάτων
Ε. Προαιρετικά ένα αναγνωρισμένο μουσικό όργανο, ευρωπαϊκό, ή παραδοσιακό σε επίπεδο κατωτέρας.

Οι εξετάσεις είναι απλές με στόχο να ανιχνεύσουν τη μουσική κλίση των εξεταζομένων.

Η ιστοσελίδα του Σχολείου είναι: http://gym-mous-theris.chan.sch.gr