Η Ομάδα Φίλοι της Προεδρίας - Θέματα Κυβερνοχώρου επισκέπτεται σήμερα 5 Μαΐου τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ENISA στο Ηράκλειο. 

Στα θέματα που ενδιαφέρουν την Ομάδα Φίλοι της Προεδρίας- Θέματα Κυβερνοχώρου είναι η διαμόρφωση προτάσεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των βασικών αρχών στρατηγικής για τον κυβερνοχώρο.