Το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε στην καταληκτική συνάντηση του Έργου «Covenant Capacity» που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Πάντοβας στην Ιταλία. Στη συνάντηση συμμετείχαν 2 στελέχη του Ενεργειακού Κέντρου και 2 Έλληνες εκπαιδευτές του Προγράμματος καθώς και 30 εκπρόσωποι φορέων από 13 συνολικά χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Εστονία, Γαλλία, Σουηδία, Φινλανδία, Αγγλία, Ολλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Κροατία). 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε απολογισμό των αποτελεσμάτων του Έργου «Ανάπτυξη των ικανοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση Τοπικών Ενεργειακών και Κλιματικών δράσεων - από το σχεδιασμό ως την δράση και την παρακολούθηση - (Covenant capaCITY)”, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις με επιτυχημένες εφαρμογές χρηματοδοτικών εργαλείών για ενεργειακές επενδύσεις Δήμων (ELENA και MLEI) καθώς και επισκέψεις πεδίου σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όσον αφορά το βιώσιμο δημοτικό ενεργειακό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν:

- το Πάρκο Πράσινων Ενεργειακών Τεχνολογιών, ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Πάντοβα, 

- τους σταθμούς ενοικίασης ποδηλάτων και car-sharing του Δήμου, 

- το κέντρο αναδιανομής προϊόντων και εμπορευμάτων του Δήμου VELOCE - το οποίο συγκεντρώνει τα εμπορεύματα που είναι προς διανομή εντός του αστικού κέντρου και τα διανέμει με 6 ηλεκτρικά οχήματα προς μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στα πλαίσια του Προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου, και 

- το σταθμό Τηλε-θέρμανσης του Δήμου με γεωθερμία, όπου παρουσιάστηκε το σύστημα και το δίκτυο διανομής «θερμότητας» σε κτίρια του Δημοσίου, εργατικές και ιδιωτικές κατοικίες. 

Το Έργο «Covenant Capacity» ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιούνιο του 2011 και ολοκληρώνεται στις 31 Μαίου του 2014. 

Συγχρηματοδοτείται απο το Προγράμμα Intelligent Energy Europe (IEE), με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων των Τοπικών Αρχών για την υποστήριξη όλων των φάσεων εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ). 

Ειδικότερα το έργο επεδίωξε να καλύψει τα κενά και τις αδυναμίες κυρίως των μικρών και μεσαίων Δήμων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις κλιματικές και ενεργειακές προκλήσεις, να θέσουν φιλόδοξους ενεργειακούς στόχους και τελικά να καταφέρουν να συμμετάσχουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ) συμβάλλοντας στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού στόχου για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020. 

Τα κυριότερα αποτελέσματα του Έργου Covenant Capacity για την Ελλάδα αφορούν στην:

- δημιουργία μιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας στα Ελληνικά που απευθύνεται σε αιρετούς και στελέχη Δήμων που εμπλέκονται στην κατάρτιση ΣΔΑΕ: http://www.covenant-capacity.eu/gr/training-platform 

- έκδοση και δημοσίευση ενός εκπαιδευτικού εγχειριδίου (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) που παρουσιάζει βήμα προς βήμα την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και πρόκειται να διανεμηθεί σε περισσότερους 100 Δήμους της χώρας. 

- διοργάνωση 1 Συνεδρίου Αειφόρου Ενέργειας στο Ηράκλειο Κρήτης και ανάπτυξη συνεργειών με άλλα ευρωπαικά έργα με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στην προσπάθεια υποστήριξης των τοπικών αρχών για την χρήση εργαλείων βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού 

-  διοργάνωση 7 επιμορφωτικών εργαστηρίων, και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στην έδρα 5 συνεργαζόμενων Δήμων της Κρήτης με εκπροσώπους των Ενεργειακών τους Ομάδων 

- διοργάνωση της 1Ης Ενεργειακής Εβδομάδας της Περιφέρειας Κρήτης τον Ιούνιο του 2013 και κατάρτιση του 1ου Οδηγού διοργάνωσης Ημέρας Ενέργειας για τους Δήμους 

- Μετάφραση και διάχυση 6 Ενημερωτικών Δελτίων του Έργου (Newsletters) και δημοσίευση πολλών Δελτίων Τύπου με σκοπό την ευρεία ευαισθητοποίηση των αιρετών και των τεχνικών στελεχών των Δήμων 

- Παροχή συνεχούς έμπρακτης τεχνικής υποστήριξης σε 12 απο τους 24 Δήμους της Κρήτης που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ανταποκρινόμενοι στις διάφορες προσκλήσεις του Ενεργειακού Κέντρου, υπέγραψαν το Σύμφωνο των Δημάρχων και προχώρησαν στην κατάρτιση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΔΑΕ) 

Τα αποτελέσματα απο την όλη συντονισμένη προσπάθεια των στελεχών και των εκπαιδευτών του Ενεργειακού Κέντρου είναι εξαιρετικά. 

Συνολικά 12 απο τους 24 Δήμους της Κρήτης υπέγραψαν το 2012 το Σύμφωνο Συνεργασίας με το Ενεργειακό Κέντρο ως ένδειξη της δέσμευσης τους να συνεργαστούν εντατικά προκειμένου να προχωρήσουν σε έναν περισσότερο βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό για το Δήμο τους. 

Ήδη, οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν υπογράψει το ΣτΔ και μέχρι σήμερα 8 Δήμοι έχουν καταρτίσει Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στο νησί (Δήμος Χερσονήσου, Ηρακλείου, Φαιστού, Ρεθύμνου, Μινώα, Πλατανιά, Αποκορώνου, Ιεράπετρας). 

Τα 5 από αυτά τα ΣΔΑΕ έχουν ήδη εγκριθεί από τα Δημοτικά Συμβούλια και από το επίσημο Γραφείο του ΣτΔ στις Βρυξέλλες, ενώ ακόμα 5 βρίσκονται υπό εκπόνηση (Σητείας, Οροπεδίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου, Μαλεβιζίου) και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν και να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΣτΔ (http://www.simfonodimarxon.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_el.html

Σημειώνεται ότι συγκεκριμένες δράσεις που υλοποιούνται στην Κρήτη έχουν χαρακτηριστεί ως καλές πρακτικές από το Ευρωπαϊκό Γραφείο του ΣτΔ (πχ. μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον τουρισμό), ενώ υπογραμμίζεται ότι χάρη στην ύπαρξη ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμων αρκετά νέα έργα αειφόρου ενέργειας που προτείνονται και «ωριμάζουν» σε αυτά τα ΣΔΑΕ αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την επίτευξη της Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης στη χώρα και ειδικότερα στην Κρήτη.