Ολοταχώς πάνω από το 5% βαδίζουν τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων.

Οι περισσότερες τράπεζες προσφέρουν σήμερα επιτόκια στο 4,5% στις καταθέσεις προθεσμίας, ενώ οι προσφορές έχουν επεκταθεί και σε απλούς λογαριασμούς Ταμιευτηρίου.

Και μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να δούμε ακόμα υψηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις προθεσμίας.

Ήδη το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αύξησε τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις προσφέροντας αποδόσεις 4,5% έως 4,65% (3μηνη και 12μηνη διάρκεια αντίστοιχα) ακόμη και για ποσά από 5.000 ευρώ.

Υψηλότερα επιτόκια, με απόδοση έως και 4,1% προσφέρει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στη 12μηνη κατάθεση προθεσμίας.

Αυξημένες αποδόσεις προσφέρει και η Εθνική Τράπεζα, οι οποίες φτάνουν έως και το 5,80% σε ορισμένους μήνες. Στην κατάθεση «Μηνιαίο», το επιτόκιο διαμορφώνεται από 2,50% έως 3,30% για κατάθεση 6 μηνών και από 2,70% έως 3,40% για 1 έτος. Στην 18μηνη κατάθεση «Δώρο Εθνικής» για τις μηνιαίες περιόδους που συμπληρώνονται τον Αύγουστο, το Δεκέμβριο και τον Απρίλιο (συνολικά 4 μηνιαίες καταβολές), η απόδοση του προϊόντος είναι 5,80%.

Η Eurobank, ανέβασε τις αποδόσεις στην προθεσμιακή της κατάθεση «Step Up», προσφέροντας ετησιοποιημένες αποδόσεις είναι έως 3,20% για διάρκεια 3 μηνών, έως 3,30% για διάρκεια 6 μηνών και έως 3,79% για διάρκεια 12 μηνών.

Η Τράπεζα Κύπρου αύξησε στο 2,3% το επιτόκιο το πρώτο τρίμηνο και στο δεύτερο τρίμηνο σε 4,50%. Το μέσο ετησιοποιημένο επιτόκιο στο τέλος του εξαμήνου διαμορφώνεται σε 3,40%, στον λογαριασμό Plus. Στο λογαριασμό REFLEX (προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 12 μηνών, της οποίας το επιτόκιο αυξάνει κατά 0,25 κάθε τρίμηνο), το επιτόκιο κλιμακώνεται ως εξής: για το 1ο τρίμηνο 3,25% για το 2ο τρίμηνο 3,50% , για το 3ο τρίμηνο 3,75% και για το 4ο τρίμηνο 4,00%.

Υψηλές αποδόσεις έως 4,1% υπό προϋποθέσεις προσφέρει με τη σειρά της και η ΑΤΕBank. Ο λογαριασμός «ΑΤΕ Διπλασιάζω», έχει προκαθορισμένο εισαγωγικό επιτόκιο το οποίο μπορεί δύναται να διπλασιαστεί στη λήξη της χρονικής διάρκειας της κατάθεσης.

Η Proton Bank, στον λογαριασμό «Proton Best» προσφέρει επιτόκιο από 4,80% έως 4,95%, ανάλογα με τη διάρκεια που θα επιλέξει ο καταθέτης.

Η FBBank στην προθεσμιακή κατάθεση «PLUS BONUS» προσφέρει ετήσια μικτή απόδοση 4,815%.

Η Alpha Bank στο λογαριασμό Alpha μηνιαία πρόοδος προσφέρει επιτόκιο στην 18μηνη κατάθεση που ξεκινά από το 2.9% και αυξάνεται στο 4,5%.

Η Τράπεζα Πειραιώς αύξησε τα επιτόκια καταθέσεων έως και 0,35%, στον τρεχούμενο λογαριασμό Cash Manager, Winbank Direct, του Ταμιευτηρίου Πολυτέκνων σε όλες τις κλίμακες.

H Marfin Egnatia Bank αύξησε τα επιτόκια σε όλα τα καταθετικά προϊόντα που συνδέονται με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ κατά 0,25%

Η Τ Bank αύξησε στο 5,5% το επιτόκιο στον λογαριασμό μισθοδοσίας δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων (για ποσά ως 5.000 ευρώ) και στον λογαριασμό Τ Απόδοση (ποσά ως 3.000 ευρώ) στο 3%.

Η Millennium bank αύξησε κατά 0,25 τα επιτόκια στους λογαριασμούς κατάθεσης: Αποταμιευτικός Ευρωπαϊκός, Συνεργάτης και στο λογαριασμό με προειδοποίηση 35 ημερών.

imerisia.gr