Με την... απορία αφήνει ο υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας, τους ξενοδόχους οι οποίοι έχουν κάνει όλες τις ενέργειες χωρίς όμως αποτέλεσμα για να εξαγοράσουν δημόσια κτήματα (παλαιού αιγιαλού) γειτονικά των ξενοδοχειακών τους μονάδων προκειμένου να τις επεκτείνουν και αναβαθμίσουν.

Στο έγγραφό της η ένωση ξενοδόχων Χανίων αναφέρει:Το έγγραφο της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων κατέθεσε στον υπουργό με αναφορά του, ο βουλευτής της ΝΔ Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Παρόλα αυτά μόνο απάντηση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η απόκριση του υπουργού.

Παραθέτοντας το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει, χωρίς ωστόσο να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στην αναφορά του κ Βιρβιδάκη, με βάση έγγραφο της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Χανίων, σχετικά με την πώληση δημόσιων κτημάτων όμορων σε ξενοδοχειακές μονάδες, που παρεμβάλλονται μεταξύ αιγιαλού και παραλίας, για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για εξαγορά από αρκετούς ξενοδόχους των Χανίων, απάντηση ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας

Στην αναφορά του, ο κ. Βιρβιδάκης κατέθεσε το με αριθμό πρωτοκόλλου 60/11-3-2014 έγγραφο της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χανίων, το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος κ. Εμμανουήλ Γιαννούλης και ο Γραμματέας κ. Κυριάκος Παπαδάκης, προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει:

«Α) Για τις εκτάσεις που καταπατούνται δεν υπάρχουν σε ισχύ διατάξεις για υποβολή αίτησης εξαγοράς από τους αυθαίρετους κατόχους. Ωστόσο, επίκειται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, βάσει της οποίας θα καταστεί ευκολότερη, αλλά πάντα υπό προϋποθέσεις, η αξιοποίηση της καταπατημένης δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

Β) Για τις ελεύθερες εκτάσεις, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.13 του Ν. 4377/1929 Δημόσια Κτήματα, που ανήκουν στην Ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου και διαχειρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, να παραχωρηθούν με σκοπό την ίδρυση νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ή την άξια λόγου επέκταση υφισταμένων, άνευ δημοπρασίας και κατόπιν έγκρισης του ΔΣ του ΕΟΤ.

Γ) Κάθε ενδιαφερόμενος που δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4377/29 δύναται να αιτηθεί την εξαγορά δημοσίου κτήματος από την ΕΤΑΔ ΑΕ, η οποία προήλθε από τη συγχώνευση της ΚΕΔ ΑΕ και της ΕΤΑ ΑΕ με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη (ΚΥΑ Δ6Α1162069ΕΞ2011-ΦΕΚ Β 2779/11) και είναι αρμόδια για την διοίκηση και αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 973/79.

Δ) Πέραν των ανωτέρω και των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες να βεβαιώσουν τόσο τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης όσο και τη δυνατότητα κατάτμησης του Δημοσίου Κτήματος ώστε να είναι δυνατή η εξαγορά τμήματος αυτού, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις του ν.651/1977 και το «Νέο Οικοδομικό Κανονισμό» (ν.4067/2012 ΦΕΚ 79 τΑ) όπως ισχύουν και εφαρμόζονται.»

Σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι και τις 13 Μαΐου 2014, βρίσκεται Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας».