Η ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά στον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και το εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο για την ανασυγκρότηση και εξυγίανση των τραπεζών αποτελούν τα βασικά θέματα του Συμβουλίου Ecofin, την Τρίτη, στο οποίο θα προεδρεύσει ο υπουργός Οικονομικών Γ.Στουρνάρας.

Όσον αφορά στην πρόταση οδηγίας του συμβουλίου για την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, οι υπουργοί οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις με βάση σημείωμα της προεδρίας, το οποίο αποτυπώνει την πορεία των συζητήσεων για τον εν λόγω φάκελο.

To συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει, χωρίς συζήτηση, μεταξύ άλλων, το εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο για την ανασυγκρότηση και εξυγίανση των τραπεζών, σε συνέχεια της έγκρισής του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Απριλίου.

Το Ecofin θα κληθεί να συμφωνήσει επί του πρώτου σκέλους της πρότασης αναθεώρησης της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, που αφορά τους κανόνες για την αντιμετώπιση της διπλής μη φορολόγησης εταιρειών σε περιπτώσεις υβριδικών δανείων, και να εγκρίνει δήλωση για την αναγκαιότητα διαχωρισμού της προτεινόμενης οδηγίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή ταχεία πρόοδος στον τομέα των υβριδικών δανείων.

Η ελληνική προεδρία και η Επιτροπή θα ενημερώσουν τους Υπουργούς για τα αποτελέσματα της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της ομάδας G20, καθώς και των Εαρινών Συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που έλαβαν χώρα στην Ουάσιγκτον στις 10-11 Απριλίου και στις 11-13 Απριλίου, αντίστοιχα.

Το Ecofin θα συζητήσει τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις 2014, τις οποίες δημοσίευσε η Επιτροπή στις 5 Μαρτίου στο πλαίσιο της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, και θα υιοθετήσουν τα σχετικά συμπεράσματα. Ακόμη, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για το Eurogroup και την οικονομική κατάσταση, υπό το πρίσμα των εαρινών οικονομικών προβλέψεων της Επιτροπής.

Τέλος, το Συμβούλιο θα ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών όσον αφορά τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις.

in.gr