Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου - ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht, συναντήθηκε σήμερα 6 Μαΐου με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Μανώλη Αλιφιεράκη με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του επιμελητηρίου στο Ηράκλειο, παραβρέθηκαν ακόμη ο Διευθυντής του Κέντρων Επαγγελματικής κατάρτισης του Επιμελητηρίου, Δρ. Μιχάλης Καθαράκης, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, κ. Γιώργος Αεράκης και ο υπεύθυνος του οικονομικού τμήματος του ENISA, κ. Μιχαήλ Χρηστίδης.

Η συνάντηση αυτή ήταν μια ιδανική ευκαιρία και για τις δύο πλευρές να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με τους τρόπους που θα μπορούσε ο ENISA να βοηθήσει στην περεταίρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο Ηράκλειο και την Κρήτη.

Ανάμεσα στα βασικά σημεία συζήτησης ήταν:

- Η συνεργασία του ENISA με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Επιμελητηρίου για εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της πληροφορικής και της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών

- Η ευκαιρία για το επιμελητήριο να αναλάβει την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση σε μόνιμη βάση διεθνών συνεδρίων πληροφορικής και ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Η πρωτοβουλία αυτή θα καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες για συνεργασία μεταξύ της Βιομηχανίας, της Έρευνας και του Δημοσίου τομέα και θα προσέλκυε το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού τομέα πληροφορικής και ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών με παράλληλη εκμετάλλευση της παρουσίας του ENISA στο Ηράκλειο.

Οι συζητήσεις και η συνεργασία μεταξύ του ENISA και του Εμπορικού επιμελητηρίου Ηρακλείου θα συνεχιστούν και στο μέλλον με σκοπό την εκτέλεση των κοινών δράσεων.