Από το γραφείο του υποψηφίου Περιφερειάρχη Κρήτης, Σεραφείμ Τσόκα, ανακοινώθηκαν οι παρακάτω θέσεις, που αφορούν στο σχέδιο του συνδυασμού, «Κρήτη Μπορούμε», για την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή: 

• Περιφερειακό δίκτυο αλληλεγγύης για την ιατρική κάλυψη των ανασφάλιστων και συντονισμός του σχεδιασμού δομών κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την Κρήτη

• Υποστήριξη του έργου της Αρχιεπισκοπής Κρήτης και άλλων εθελοντικών οργανώσεων για την έμπρακτη συμπαράσταση προς τους ανέργους και την παροχή κοινωνικής προστασίας

• Περιφερειακό παρατηρητήριο κατά της εγκληματικότητας και στενότερη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα για την αντιμετώπιση σύγχρονων φαινομένων, όπως ο εκφοβισμός στο σχολείο, η νεανική παραβατικότητα και το ηλεκτρονικό έγκλημα

• Διεκδίκηση της άμεσης εφαρμογής των διατάξεων του «Καλλικράτη» για μεταβίβαση του στρατηγικού σχεδιασμού της Υγείας στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση