Πρόγραμμα επισκέψεων υπ. Δημάρχου Χανίων Μ. Σκουλάκη για την Πέμπτη 8/5 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΙΟΥ

ΠΡΩΙ
0900 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ
1000 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ 
(ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: ΚΑΠΗ Ν. ΧΩΡΑΣ)
1230 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
1330 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
1800-2130 ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ
1800 ΑΧΛΑΔΕΣ
1830 ΛΟΥΛΟΣ
1915 ΓΕΡΟΛΑΚΟΣ
2000 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΑ 
2030 ΚΑΤΟΧΩΡΙ– ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ