Συνεχίστηκε και τον Μάρτιο η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ευρύτερου Δημοσίου, οι οποίες ανέρχονται πλέον σε 4,74 δισ. ευρώ, έναντι 4,63 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο και 4,476 δισ. τον Ιανουάριο.

Πρωταθλητές στα "φέσια" παραμένουν τα Ταμεία, που χρωστούν 2,92 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,886 δισ. ευρώ οφείλεται από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ στα 645 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι οφειλές του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ακολουθούν τα δημόσια νοσοκομεία, με τις οφειλές τους να διαμορφώνονται σε 885 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ανέρχονται στα 461 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 40 εκατ. το μήνα.

Σε αυτά προστίθενται εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 459 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δημοσιεύει πλέον σε τακτά χρονικά διαστήματα αναλυτικά στοιχεία για τον κρατικό προϋπολογισμό και τη Γενική Κυβέρνηση στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας των δημόσιων οικονομικών.

Euro2day.gr