Η γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Μαΐου 2014, στις 11.30 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Ν. Καζαντζάκη – Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας { Βαρβάροι ( Μυρτιά ) Ηρακλείου }.

Η συνέλευση, αν δεν υπάρξει απαρτία, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Μαΐου 2014, την ίδια ώρα ( 11.30 π.μ ), στον ίδιο τόπο ( αίθουσα εκδηλώσεων Μουσείου Ν. Καζαντζάκη – Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας ), χωρίς άλλη ειδοποίηση, με τα εξής θέματα :

1. Εκλογή τριμελούς προεδρείου της συνέλευσης
2. Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 2011-2014 ( και έγκρισή τους )
3. Οικονομικός απολογισμός 2011-2013 ( και έγκρισή του )
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Οικονομικός προϋπολογισμός 2014 -2015 και ( της τριετίας ) 2014-2017
6. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ( για τα έξι από τα εννέα μέλη ) και τη νέα τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή

Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται με γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ. Σ., το αργότερο τέσσερις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, δύο μέρες πριν την ψηφοφορία, να ανακηρύξει τους υποψηφίους και να καταρτίσει τα σχετικά ενιαία ψηφοδέλτια για κάθε ψηφοφορία (διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής ) με τα ονόματα των υποψηφίων.