Από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ανακοινώνεται ότι συγκροτήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης η Επιτροπή Διαχείρισης του Υδατικού Δυναμικού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων αποτελούμενη από τους:

1. Απόστολο Βουλγαράκη Αντιπεριφερειάρχη ως Πρόεδρο,
2. Εμμανουήλ Σκουλάκη Δήμαρχο Χανίων με αναπληρωτή τον Κων/νο Στεργιάννη ως εκπρόσωπο του Δήμου Χανίων,
3. Ιωάννη Μαλανδράκη Δήμαρχο Πλατανιά με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καλαϊτζάκη Αντιδήμαρχο ως εκπρόσωπο του Δήμου Πλατανιά,
4. Εμμανουήλ Μαυράκη Δ/ντή της Δ/νσης Υδάτων με αναπληρωτή τον Στέργιο Κοκολάκη Τμηματάρχη του Τμήματος Β΄ της Δ/νσης Υδάτων ως εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
5. Μάρκο Πατρελάκη Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΔΥΚ με αναπληρωτή τον Γεώργιο Χαριτάκη.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η εξέταση των προβλημάτων που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κυρίως κατά την θερινή περίοδο του έτους 2011. Προηγήθηκαν αλλεπάλληλες συσκέψεις με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Απόστολου Βουλγαράκη με τους Δημάρχους της Π.Ε Χανίων, υπηρεσιακούς παράγοντες, το Πολυτεχνείο Κρήτης, Τ.Ε.Ε, Τ.Ο.Ε.Β.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα της λειψυδρίας που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια στα Χανιά, έθεσε ως ΑΜΕΣΗ προτεραιότητα τον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων Διαχείρισης των Υδάτων με αποτέλεσμα την έγκαιρη σύσταση της παραπάνω επιτροπής.

Τελικός στόχος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων μέχρι την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης απορροής Κρήτης, σε συνεργασία με τους Δημάρχους & τους φορείς η επιτροπή αυτή να παρεμβαίνει στα όποια ζητήματα δημιουργούνται.