Ο Σύλλογος Εστίασης Χανίων προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1-25 στην εξής θεματική ενότητα:

Αντικείμενο Κατάρτισης

Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών/ Διαχείριση αντιρρήσεων παραπόνων
Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ)


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που ανήκουν στο Σύλλογο Εστίασης, οι οποίες έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά (0,45%) για το έτος 2013 και απασχολούν 1-25 εργαζόμενους.

Η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος καθώς οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται μέσω της εργοδοτικής εισφοράς που κατέβαλλαν (για το 2013) και αποταμιεύτηκε στο λογαριασμό του ΛΑΕΚ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποψηφίων μέσω των επιχειρήσεων:

· Αίτηση Συμμετοχής & Υπεύθυνη Δήλωση της Επιχείρησης (δίνεται από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ)

· Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του υποψήφιου καταρτιζόμενου.

· Φωτοτυπία της μπροστινής σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων που θα φαίνεται το ΙΒΑΝ και ο αριθμός λογαριασμού του υποψήφιου καταρτιζόμενου.

Σημειώνεται για το πρόγραμμα ότι:

· Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει μόλις εγκριθεί από τον ΟΑΕΔ και μέσα στο έτος 2014.

· Κάθε πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 40 ώρες.

· Η κατάρτιση θα λάβει μέρος εκτός του ωραρίου εργασίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

· Στους καταρτιζόμενους θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

· Επίσης, στους καταρτιζόμενους θα καταβληθεί επίδομα 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο δυνατό, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

ΤΗΛ: 28210 43028

Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων
3ος Όροφος, Γραφείο 33