Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με την είδηση της ανακήρυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης ως ενός από τα καλύτερα του κόσμο, που ιδρύθηκαν την τελευταία 50ετια, έκανε την ακόλουθη δήλωση:" Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεχίζοντας την επιτυχημένη και πρωτοποριακή λειτουργία του μας εκανε όλους για μια ακόμα φορά υπερήφανους. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες περιελήφθη στα 50καλυτερα του κόσμου και συνεχίζει το διδακτικό και ερευνητικό του έργο με παγκόσμια προβολή.

Οφείλουμε τώρα να αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα ώστε αφ ενός μεν να αυξηθεί η ιδιαίτερα χαμηλή στην Ελλάδα χρηματοδότηση της έρευνας και να επιτευχτεί η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις επιχειρήσεις της Κρήτης. Σκοπός μας πρέπει να είναι η χρησιμοποίηση των πιστώσεων του ΕΣΠΑ και των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για την μεταφορά τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα στους κλάδους της οικονομίας μας όπου έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, έναντι των ανταγωνιστών μας.Πρέπει κατά την περίοδο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Προγράμματος "ΕΥΡΩΠΗ 2020" να αποφύγουμε τη διασπορά των πόρων των ευρωπαϊκών ταμείων σε γενικές προσεγγίσεις και να να επικεντρωθούμε στην καινοτομία, το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών , την έρευνα και ανάπτυξη, το marketing, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίας και τα logistics. Οφείλουμε να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση της ταυτότητας της Κρήτης και στην εξειδίκευση με την ανάπτυξη μοναδικών προϊόντων και λειτουργιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας.Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του οποίου ανήκει ο δίκαιος έπαινος, μπορεί και πρέπει να γίνει ο πρωτοπόρος της νέας εποχής τη οικονομίας στη Κρήτη και την Ελλάδα."