Μετά την αναφορά που είχε καταθέσει η Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κα. Σκραφνάκη Μαρία, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού παραγωγικότητας για την εκτός σχεδίου δόμηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε ότι:

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν. 2945/2001, από τη μέχρι το 2001 εφαρμογή του Ν. 2637/1998(άρθρο 56), διαπιστώθηκε ότι, ο καθορισμός των γεωγραφικών ορίων της έκτασης, που χαρακτηρίζεται ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, στα οποία θα ασκείται το δικαίωμα προτίμησης της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., αποτελεί ένα μεσοβραχυπρόθεσμο στόχο, που βέβαια, δεν θα πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για την εφαρμογή του Νόμου.

Το 2001, ο νομοθέτης αντιμετωπίζει τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, ως:

1. Μη ανανεώσιμο φυσικό πόρο που βρίσκεται σε ανεπάρκεια και
2. «κοινωνικό αγαθό», μεγάλης σπουδαιότητας για την οικονομία και την κοινωνία.

Για το λόγο αυτό, θεσμοθετεί μέτρα για την προστασία της, που σχετίζονται με περιορισμούς:

1. Στην αλλαγή χρήσης της και
2. Στην κατάτμησή της

Προκειμένου να ελεγχθεί και να αποτραπεί η κατάτμηση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, θεσμοθετεί την υποχρέωση να προσαρτώνται στα συμβόλαια, πιστοποιητικό, με το οποίο να βεβαιώνεται αν το μεταβιβαζόμενο αγροτεμάχιο είναι ή όχι γη υψηλής παραγωγικότητας.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προωθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μην απαιτείται το σχετικό πιστοποιητικό στις περιπτώσεις μεταβίβασης γεωργικής γης και μέχρι την έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία θα καθορίζονται τα γεωγραφικά όρια της γης Υψηλής Παραγωγικότητας.