Η παράταξη «Άμεση Δημοκρατία» και η υποψήφια Δήμαρχος Μόνα Αμανατίδου δηλώνει οτι θα συνδιαμορφώνει συνεχώς με προτάσεις δημοτών το πρόγραμμα της αναφορικά με το πρόβλημα της ανεργίας στο Ηράκλειο, και θα αποφασίζει για την υλοποίηση τους μέσω συνελεύσεων ή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Οι κυριότερες προτάσεις του συνδυασμού προς διαβούλευση με τους Ηρακλειώτες, ως σχέδιο προγράμματος, και σε συνεργασία με παρόμοιες κινήσεις σε άλλους Δήμους της χώρας, είναι οι εξής:1-ΑΝΕΡΓΙΑ1.1- Σύνταξη επιχειρησιακού επενδυτικού σχεδίου και δημιουργία φορέα διαχείρισης, με σκοπό την δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέες επιχειρήσεις που θα προκύψουν βάσει κεντρικού σχεδιασμού, στο πνεύμα της συμμετοχικής οικονομίας.1.2- Πρόγραμμα πρώτο: Μεταφορά άνεργου εργατικού δυναμικού από αστικά κέντρα στην περιφέρεια με δημιουργία μικρών συνεργατικών επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία, γεωργία, κ.α)1.3- Πρόγραμμα δεύτερο: Παροχή δωρεάν κτιριακών υποδομών, επαγγελματικής στέγης για δυο χρόνια σε νέες επιχειρήσεις εντός του δήμου.1.4-. Με τη λογική της συμμετοχικής οικονομίας ο δήμος μπορεί κατόπιν μελέτης και με την αρχή της ανταποδοτικότητας να προχωρήσει σε αξιοποίηση με ευέλικτα αυτοδιαχειριζόμενα εταιρικά σχήματα.1.5- Ειδικές καλλιέργειες (ανάμεσα στις ελιές) με αρωματικά βότανα ή άλλα ενδόδημα είδη. Η αγροτική αυτή εκμετάλλευση μπορεί να γίνει με την ίδια επιχειρηματική λογική, με ευέλικτα αυτοδιαχειριζόμενα εταιρικά σχήματα.1.6-. Αγροτεμάχια που ανήκουν στο δήμο Ηρακλείου μπορούν να διατεθούν σε ανέργους και φοιτητές της γεωπονικής σχολής για καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων ,τα οποία θα προωθούνται στην αγορά με την βοήθεια του δήμου.1.7- Προώθηση και βοήθεια των δράσεων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο δήμος θα δρομολογήσει συστηματική ανάδειξη και καθοδήγηση σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.1.8- Προάσπιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στο δήμο του Ηρακλείου. Κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων με διάλογο, στη βάση της αλληλοκατανόησης, μεταξύ δήμου κι εργαζομένων για την επίλυση των όποιων δυσχερειών προκύψουν στη συνέχεια λόγω των πολιτικών των μνημονίων και της μετάβασης σε γερμανικό μοντέλο αυτοδιοίκησης των δήμων.