Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί την 13η του μηνός Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Χανίων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου πίσω από το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων για έκθεση τραπεζοκαθισμάτων.
2. Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Χανίων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Καντάνου μετά την μετατροπή σε πεζόδρομο τμήματος αυτής.
3. Προεγκρίσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.