Θετική απάντηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σκανδαλίδη, έλαβε ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Φραγκίσκος Παρασύρης, σε ερώτηση που κατέθεσε, ζητώντας την επιτάχυνση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και ειδικά των προγραμμάτων του άξονα 3.

Ο κ. Σκανδαλίδης παραδέχεται στην απάντηση του την ανάγκη επίσπευσης του προγράμματος διαβεβαιώνοντας τον κ,. Παρασύρη για τα εξής:

1. Δρομολογείται η επιτάχυνση των διαδικασιών δειγματοληπτικού ελέγχου επί των ήδη αξιολογηθέντων φακέλων υποψηφιότητας του Άξονα 4. Επίσης με απόφαση του Υπουργού δρομολογείται η μείωση κατά τουλάχιστον 75% της ενδιάμεσης διαδικασίας προενταξιακών ελέγχων.

2. Κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων» ( Μέτρο 313 Β), δόθηκε προτεραιότητα στις περιοχές στις οποίες αλλάζουν τα ποσοστά χρηματοδότησης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα 2007-13 για την Ελλάδα. Επειδή η διαδικασία αυτή έχει ολοκληρωθεί, ξεκινάει πλέον η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για τις υπόλοιπες περιοχές παρέμβασης του άξονα 3.

3. Άμεσα πρόκειται να εκδοθεί νέα ενημερωτική επιστολή –πρόσκληση για την επανϋποβολή προτάσεων, για την χρηματοδότηση μικρών Δημόσιων έργων στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 του Προγράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας θα δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε δράσεις που θα αφορούν αρδευτικά δίκτυα, μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και λοιπά μικρά δημόσια έργα που θα προστατεύουν και θα αναδεικνύουν το τοπικό αγροτικό περιβάλλον, τα μνημεία φύσης κ.λ.π.