Οι παραγωγοί που έχουν στην κατοχή τους Εξοπλισμό Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, και που πρέπει να τον καταγράψουν στις υπηρεσίες χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και απογραφής γεωργικών μηχανημάτων των περιφερειακών ενοτήτων, θα έχουν εναλλακτικά τη δυνατότητα να τον δηλώσουν κατά την διαδικασία Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) έτους 2014.

Όσοι παραγωγοί έχουν ήδη καταγράψει τον εξοπλισμό τους στην υπηρεσία μας, δεν χρειάζεται να τον δηλώσουν ξανά στις ΑΕΕ 2014.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Όαση Αγιάς, τηλ. 2821346516. Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργατζή Ελευθερία