Τη διαβεβαίωση ότι η χρηματοδότηση του έργου επέκτασης του Αεροδρομίου Χανίων, είναι πλήρως εξασφαλισμένη έδωσε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης , απαντώντας σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, με θέμα τα "έργα ΕΣΠΑ στο Νομό Χανίων",

Ο κ. Χρυσοχοϊδης επιπρόσθετα επεσήμανε, ότι για την αναπλήρωση των καθυστερήσεων, που εκτιμώνται σε 2,5 περίπου μήνες, η ΕΥΔΕ Α/Δ Νοτίου Ελλάδας σε συνεργασία με τον Αερολιμένα, προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες κατασκευής και της Δυτικής επέκτασης, ήτοι επτά μήνες νωρίτερα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του Αερολιμένα κατά την τουριστική περίοδο.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ερωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς για την εξέλιξη της πορείας τριών έργων του Νομού Χανίων και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:

α) «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων»

β) «Επέκταση Κτιρίου Αεροσταθμού, Λοιπές Βοηθητικές Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων ‘Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ’»

γ) «Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Συστήματος Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Χανίων».

Όσον αφορά το έργο «Επέκταση Κτιρίου Αεροσταθμού, Λοιπές Βοηθητικές Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων ‘Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ’», ο αρμόδιος Υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης έδωσε την ακόλουθη απάντηση:

«Το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου, εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 1345/δ/45/19.08.2013 Απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου, ΕΥΔΕ Α/Δ Νοτίου Ελλάδας.

Από τον Δεκέμβριο του 2013, το έργο υλοποιείται μέσω δύο Πράξεων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η πρώτη αφορά το τμήμα του έργου, το οποίο βάσει απόφασης της Γεν. Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά Κρατική Ενίσχυση ( Κτίριο, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή αμαξοστασίου κ.λ.π.), ενώ η δεύτερη Πράξη αναφέρεται στον Πύργο Ελέγχου και σε δύο (2) Χώρους Στάθμευσης (προσωπικού και τουριστικών λεωφορείων, χωρίς αντίτιμο), του Α/Δ Χανίων.

Με χρόνο αναφοράς τα μέσα Απριλίου 2014, έχουν εκτελεστεί χωματουργικές εργασίες και εργασίες θεμελίωσης της ανατολικής επέκτασης του κτιρίου αεροσταθμού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί ο χώρος στάθμευσης λεωφορείων και ο φέρων οργανισμός του κτιρίου του πυροσβεστικού σταθμού.

Υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών του έργου, δεδομένου ότι στις αρχές του 2014 κατά την εκσκαφή της ανατολικής επέκτασης του κτιρίου του αεροσταθμού, αποκαλύφθηκαν μεγάλα καρστικά έγκοιλα εντός του ασβεστολιθικού πετρώματος στην περιοχή θεμελίωσης και ως εκ τούτου μετά από κοινή σύσκεψη της ΕΥΔΕ Α/Δ Νοτίου Ελλάδας με την ΥΠΑ και τους Μελετητές, αποφασίστηκε για λόγους στατικής επάρκειας, η διακοπή των εργασιών θεμελίωσης της ανατολικής επέκτασης έως ότου πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες γεωφυσικές έρευνες για τη διερεύνηση του φαινομένου.

Ήδη, δόθηκε εντολή για τη διενέργεια των γεωτεχνικών ερευνών, από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και στην παρούσα χρονική στιγμή τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολογούνται, προκειμένου να δοθούν αρμοδίως οδηγίες για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.

Για την αναπλήρωση των καθυστερήσεων, που εκτιμώνται σε 2,5 περίπου μήνες, η ΕΥΔΕ Α/Δ Νοτίου Ελλάδας σε συνεργασία με τον Αερολιμένα, προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες κατασκευής και της Δυτικής επέκτασης, ήτοι επτά (7) μήνες νωρίτερα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του Αερολιμένα κατά την τουριστική περίοδο.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ είναι πλήρως εξασφαλισμένη μέχρι τις 31.12.2015, οπότε και λήγει η ισχύς του προγράμματος.»