Σήμερα, Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου υπεγράφη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων του Δήμου Χερσονήσου κ. Γιάννη Μαστοράκη η σύμβαση του έργου με τίτλο:

«Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισμό της Ελιάς, Δ.Ε. Γουβών» του Δήμου Χερσονήσου, με την ανάδοχο κ/ξία Μαρία Γιαγά– Ελευθέριος Χαρωνίτης, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, που εκπροσωπήθηκε νόμιμα από την κ. Μαρία Γιαγά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 133.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ και η επίβλεψη αυτού θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου. Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.219,08 €, χωρίς ΦΠΑ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- εκσκαφή πρανούς και διαμόρφωση μονοπατιού,

- επιστρώσεις χώρων,

- τοιχία αντιστήριξης,

- δημιουργία στηθαίων, τοίχου περίφραξης και πάγκων,

- τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων,

- φυτεύσεις πρανούς και παρτεριών και

- τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τέσσερις (4) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Η Δημοτική Αρχή επιλέγει συνειδητά τον συγκεκριμένο χώρο στον οικισμό Ελιάς, ο οποίος αποτελεί τμήμα της ενδοχώρας του Δήμου, με σκοπό μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου και άλλων παράλληλων έργων που προβλέπονται για υλοποίηση μέσα από το πρόγραμμα ΟΣΑΠΥ, την επίτευξη της ισόρροπης ανάπτυξης του Δήμου, την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και τριτογενή τομέα.»