Το νέο σχέδιο νόμου με το οποίο θα επιλέγονται οι υπάλληλοι για τις θέσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Στο καινούργιο σύστημα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, καθώς προβλέπει συνεντεύξεις, εμπλοκή του ΑΣΕΠ, αλλά και συμμετοχή στελεχών του ιδιωτικού τομέα ως αξιολογητές.

Με το νέο σύστημα, που δόθηκε σήμερα για δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «εισάγονται αξιοκρατικά εργαλεία για την ανάληψη θέσης ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και μπαίνει τέλος στη λογική της επετηρίδας, αλλά και της κομματικής συχνά επιλογής. Στόχος είναι να επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι υπάλληλοι για κάθε συγκεκριμένη διευθυντική θέση. Να εντοπίζονται, δηλαδή, τα δυναμικά εκείνα χαρακτηριστικά και οι ειδικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας δημόσιος υπάλληλος για κάθε συγκεκριμένη θέση ευθύνης».

Τονίζεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι πεδίο εφαρμογής του νέου συστήματος θα είναι, προς το παρόν τουλάχιστον, το λεγόμενο κεντρικό κράτος, ενώ για τους ΟΤΑ θα ακολουθήσει νέα μελέτη, για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών.

Οπως επισημαίνεται, για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα στο νέο σύστημα, προβλέπεται η ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα, σε όλα τα στάδια (προφίλ θέσης, κριτήρια αξιολόγησης, αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης) θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργούνται με τις ίδιες δικλείδες διαφάνειας, όπως ακριβώς και οι πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ.

Σημειώνεται ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δίνει ιδιαίτερη σημασία και στη συνέντευξη. Όπως υπογραμμίζεται «η διεθνής πρακτική και η εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, δείχνει ότι μόνο με δομημένη συνέντευξη μπορούν να αξιολογηθούν τα λεγόμενα δυναμικά χαρακτηριστικά υποψηφίων προϊσταμένων.

Για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας αυτής, εισάγονται δύο δικλίδες ασφαλείας:

η συνέντευξη θα είναι δομημένη, δηλαδή θα αξιολογεί με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένες δεξιότητες όπως προκύπτουν από τα βιογραφικά των υποψηφίων και από τις δηλώσεις ενδιαφέροντος,
η συνέντευξη θα διεξάγεται από έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη, που θα προτείνονται από το ΑΣΕΠ.

Αξιολόγηση από ΑΣΕΠ, Δημόσιο, αλλά και ιδιώτες


Καινοτόμο στοιχείο του νέου συστήματος, επίσης, αποτελεί και το γεγονός ότι στις διαδικασίες αξιολόγησης πέραν των εκπροσώπων του ΑΣΕΠ και του Δημοσίου, θα συμμετέχουν και επιλεγμένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα ως αξιολογητές. Τα στελέχη αυτά, όπως τονίζει το υπουργείο, θα προτείνονται από το ΑΣΕΠ και θα έχουν πιστοποιηθεί σχετικά. «Αυτή η καινοτομία εισάγεται και για την περαιτέρω διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της διαδικασίας, αλλά και για να μεταφέρεται σχετική τεχνογνωσία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα στο κράτος» προστίθεται από το υπουργείο.

Επίσης, «το νέο σύστημα προάγει την ισότητα μεταξύ των εργαζομένων και απελευθερώνει σημαντικούς ανθρώπινους πόρους, καταργώντας παρωχημένους διοικητικούς περιορισμούς, μέσα από ενέργειες όπως: το άνοιγμα των θέσεων ευθύνης επιπέδου γενικής διεύθυνσης και διεύθυνσης σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου με τα κατάλληλα προσόντα, ο περιορισμός της σημασίας των κλάδων ως κριτήριο για την κατάληψη θέσης ευθύνης και η επικέντρωση στα ουσιαστικά και δυναμικά προσόντα του υποψηφίου και τέλος η δυνατότητα σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να καταλάβουν τις ανώτατες θέσεις ευθύνης της διοικητικής ιεραρχίας δηλαδή των γενικών διευθυντών».

Ο κ. Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά με το σχέδιο νόμου: «Βήμα-βήμα χτίζουμε τη νέα δημόσια διοίκηση. Η σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων με τους νέους οργανισμούς των υπουργείων ολοκληρώθηκε. Για πρώτη φορά υπάρχει σαφής περιγραφή κάθε θέσης ευθύνης. Με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στοχεύουμε να εντοπίσουμε τους πιο κατάλληλους για καθεμία από τις θέσεις αυτές. Θεσμοθετούμε ένα σύστημα που θα μπορεί να αναδεικνύει με διαφάνεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα τα πιο άξια και ικανά στελέχη της δημόσιας διοίκησης».

iefimerida.gr