Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών - Κρήτης , βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι πέτυχε μία ακόμη εξαιρετική απόφαση την με αριθμ. 57?2014, από το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, αποτροπής πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας συνταξιούχου, υπερ πολύτεκνου (πέντε παιδιά ενήλικα ) από την Ιεράπετρα ,ο οποίος είχε προσφύγει στο άρθρο 4 το ν. 3869/2010 του γνωστού ως Νόμο Κατσέλη, με τις οδηγίες και την υποστήριξη της Ένωσης, της οποίας ο δανειολήπτης είναι μέλος.

Επί της ουσίας της απόφασης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,

Ο εν λόγω καταναλωτής ,είναι συνταξιούχος 71 ετών, έγγαμος, πατέρας πέντε ενηλίκων τέκνων , έχει συνολικές οφειλές σε τρις Τράπεζες συνολικού ποσού οφειλής 90.294,96 Ευρώ με το εισόδημα του να έχει υποστεί μεγάλη μείωση λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το εισόδημά του ,προέρχεται από την σύνταξή του η οποία σήμερα φθάνει στο ποσό των 1.081 ευρώ το μήνα, από 1.400 ευρώ,που έπερνε παλαιότερα.Η σύζυγος του δεν εργάζεται ,ούτε παίρνει σύνταξη , αλλά και στην κυριότητα της δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο.

Επί της δίκης:

Οι πιστώτριες Τράπεζες, δια των πληρεξουσίων δικηγόρων αρνήθηκαν την αίτηση του υπερχρεωμένου δανειολήπτη, ως νόμο και ουσία αβάσιμη, δήλωσαν ότι εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής του χρέους του, υποβάλλοντας ενστάσεις αοριστίας ,ανειλικρινούς δήλωσης, μάλιστα η πρώτη από αυτές ζήτησε την ρευστοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Περιουσιακά στοιχεία ο δανειολήπτης διαθέτει

1)Διαμέρισμα 71,87 τ.μ δευτέρου ορόφου
2 )Ποσοστού 1/2 εξ αδιαιρέτου στην οποία έχει συγκυριότητα μιας κάθετης συνιδιοκτησίας 50% επί του οικοπέδου (εμβαδού 1.776,68 τ.μ ) εντός ορίων του Δήμου Ιεράπετρας
3)Μία μηχανοκίνητη βάρκα μήκους 4,80 μ., καταχωρημένη στο Υ/Χ Ιεράπετρας

Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας με την υπαρ 57/2014 αποφάσισε:

1)¨Εξαιρεί από τον πλειστηριασμό την κύρια κατοικία του δανειολήπτη
2)Εξαιρεί από τον πλειστηριασμό α)ποσοστού 1/2 εξ αδιαιρέτου στην οποία έχει συγκυριότητα μιας κάθετης συνιδιοκτησίας 50% επί του οικοπέδου (εμβαδού 1.776,68 τ.μ ) εντός ορίων του Δήμου Ιεράπετρας
3) Εξαιρεί από την ρευστοποίηση ,μία μηχανοκίνητη βάρκα μήκους 4,80 μ., καταχωρημένη στο Υ/Χ Ιεράπετρας
4)Ρυθμίζει επί πενταετία (60 μήνες) σε ισόποσες μηνιαίες καταβολές το χρέος, συνολικού ποσού 484,50 Ευρώ, το οποίο θα πληρώνεται αναλογικά
5)Χορηγεί περίοδο χάριτος πενταετία
5)Για την διάσωση της κατοικίας, επιβάλλει μηνιαία δόση 331,20 ευρώ, για χρονικό διάστημα 120 μηνών.(10 έτη)
6)ΚΟΎΡΕΨΕ το χρέος του δανειολήπτη , από 90.294,96-68.814=21.480,96 Ευρώ σε ποσοστό 24%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ως ΄Ενωση, οφείλουμε να το τονίσουμε ότι η δικηγόρος του αιτούντα και εξωτερική συνεργάτης της΄Ενωσης, ,κ .Εμμανουέλα Γερακιανάκη , αρνήθηκε τις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς των αντιδίκων, με άρτια τεκμηρίωση ( αποδεικτικά στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στο δικαστήριο), μα προπάντων κατάφερε να πείσει το δικαστήριο, ότι ο δανειολήπτης βρίσκεται σε δαρκή ,αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, λόγω της οικονομικής ύφεσης και κρίσης και μείωσης του εισοδήματός του,και η οικονομική του κατάσταση δεν αναμένει βελτίωση.Για την νομική "μάχη " της δικηγόρου,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης την ευχαριστεί.
Τέλος,η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί κάθε πολίτη ανεξαρτήτου των δανειακών του βαρών, να επικοινωνεί καθημερινά εργάσιμες μέρες και ώρες ,με αυτήν στα τηλ. 2821092306, 2821092666 και 2842020140 για ενημέρωση και συμβουλευτική.-